วันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557

พระสมเด็จพิมพ์พุทธประวัติ

พระสมเด็จพิมพ์พุทธประวัติ ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน