วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์พระประธานฐานแซมสอง