วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์