วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์