วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์อกวี

พระองค์นี้โดนล้างทำความสะอาดมา ผิวเปิดออกหมดทำให้เห็นมวลสารต่างๆ เป็นพระยุคปลายเนื้อหยาบ