วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระสมเด็จพิมพ์ทรงเจดีย์เนื้อชินเงิน