วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ชุดเบญจภาคีเนื้อชินเงิน

พระชุดนี้ยุคสมเด็จโตท่านยังไม่มีชุดเบญจภาคี แต่ที่สร้างคือพระพิมพ์ต่างๆที่คนในยุคนั้นรู้จัก มีมากหลากหลายพิมพ์ แต่เราหยิบเฉพาะที่เป็นชุดเบญจภาคีมาให้ชมกัน.