วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่อกกระบอก