วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ขี้ตา