วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พระเนื้อว่าน

พระทั้งสามองค์นี้เป็นเนื้อว่าน เนื้อหาเหมือนกัน สร้างยุคเดียวกัน องค์กลางสภาพสมบูรณ์แทบไม่ถูกสัมผัสจะเห็นคราบเหมือนองค์ใหญ่ซ้ายมือ ส่วนองค์ขวาสุดปิดทองร่องชาดผ่านการสัมผัสมามากกว่าเนื้อจะดูฉ่ำนุ่ม ทั้งที่เป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมด