วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พระบูชารูปท่านสมเด็จโต เนื้อว่าน

พระองค์นี้เป็นพระเก่า แม่พิมพ์เป็นพิมพ์ประกบ ฝีมืองานช่างหลวงสร้าง ในโอกาสอะไรยังหาข้อมูลไม่ได้ ที่ผ้าทิพย์มีเลข
๙๕ ไทย ตรงฐานล่างใต้ฐานบัวเขียนว่า "มหาลาภ" ส่วนฐานล่างสุดเป็นยันต์ พระองค์นี้จะทันปู่โตหรือไม่ก็ต้องค้นคว้า หาข้อมูลเทียบเคียงกันต่อไป ผู้เขียนเห็นแปลกตาและงามดีเลยนำมาให้ชมกัน