วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พระกริ่งน้ำท่วมวัดสุทัศน์ ปี๒๔๘๕