วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ท่านสมเด็จโตมรณะภาพครบ ๑๔๓ ปี