วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

พระกริ่งปวเรศ พิมพ์นาคปรก

พระกริ่งปวเรศ พิมพ์นาคปรก ดูจากโค๊ตเม็ดงาและใส้ในน่าจะสร้างปี พ.ศ.๒๔๓๔ ที่พบมีเจอ มีเปียกทองและไม่เปียกทอง พระองค์นี้เปียกทองมาแต่เดิม ไม่ได้มาทำการเปียกใหม่ในยุคนี้ สังเกตุได้จากตามซอกที่ทองหลุดหายไปตามกาลเวลา