วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

พระกริ่งปวเรศ ขนาดตั้งบูชา

วันนี้ให้ชมพระกริ่งปวเรศขนาดตั้งบูชา หน้าผากฝังหมุดทองคำ จีวรลายดอก โค๊ตเม็ดงาด้านหลังเป็นแบบของปี พ.ศ.๒๔๓๔ แต่ตอกปลายเอียงขวาเล็กน้อยไม่ตรง พระองค์นี้เป็นเนื้อสัมฤทธิ์เดช