วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

พระกริ่งปวเรศแบบตั้งบูชา

วันนี้ลงกริ่งปวเรศแบบตั้งบูชาให้ชมอีกองค์ องค์นี้ไม่ตอกลายจีวร ด้านหลังมีโค๊ตเม็ดงา ๙ โค๊ต แต่โค๊ตที่ตอกเม็ดงาอันแรกยังคงอยู่ตำแหน่งเดิม และตอกเพิ่มอีก ๘ โค๊ต