วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2559

พระยุคต้นของ ท่านพระพุฒาจารย์โต เนื้อผงผสมเทียนชัย