วันศุกร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2559

รูปปั้นท่านสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต ลอยองค์

รูปปั้นลอยองค์ ท่านสมเด็จโตองค์นี้มีขนาดเล็ก หน้าตักประมาณ ๕.๕ ซ.ม. เป็นเนื้อผงผสมใบลาน ลงรักชาดปิดทองเก่า ด้านหลังองค์ท่านมีภาพ ๑๒ นักษัตร วันนี้ลงรูปท่านเพราะทุกวันที่ ๑๗ เมษายนของทุกปี จะเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่าน ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ปีนี้ท่านจะอายุครบ ๒๒๘ ปีพอดี เมื่อเราได้เสพพุทธศิลปที่ท่านเมตตาทำไว้ให้ชนรุ่นหลังอย่างเราๆกันแล้ว ก็อย่าลืมคำสอนดีๆของท่านที่ได้สอนไว้ด้วยนะครับ