วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2559

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ยุคต้น