วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559

พระสมเด็จวัดระฆัง เนื้อผงถ่านผสมผงใบลาน