วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2559

พระพิมพ์เจ็ดชั้นพิมพ์กลาง เนื้อดิน (วัดเกศไชโย)