วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ เนื้อหินมีดโกน