วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

พระสมเด็จพิมพ์เก้าชั้น เนื้อชันโรง