วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เจ็ดชั้นยุคต้น