วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2559

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เล็บมือ