วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559

พระเนื้อผงพุทธคุณพิมพ์พิเศษ ปางภัตกิจ