วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่อกผาย