วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เนื้อผงใบลาน