วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559

พระสมเด็จพิมพ์พิเศษ ปางป่าเลไลยก์