วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559

พระสมเด็จพิมพ์พิเศษ ปางนาคปรก