วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559

พระปางไสยาสน์ยุคต้น ของท่านสมเด็จโต