วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2559

พระปางไสยาสน์ ของท่านสมเด็จโตยุคกลาง