วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

พระปางไสยาสน์ ของท่านสมเด็จโต