วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

สำนึก/รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้