วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ทรงเจดีย์