วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

พระขุนแผนเคลือบ วัดใหญ่ชัยมงคล

พระขุนแผนเคลือบ วัดใหญ่ชัยมงคล เคยลงไปแล้ววันนี้ขอลงอีกครั้ง