วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ปิดทองร่องชาด