วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2560

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์อกร่องหูยานฐานแซม