วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560

พระสมเด็จยุคต้นพิมพ์พิเศษ ๘ ชั้น