วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่องค์นี้ เป็นพิมพ์นิยมแกะแม่พิมพ์โดยหลวงวิจารณ์ องค์พระลงรักน้ำเกลี้ยงมาแต่เดิม ปัจจุบันได้หลุดล่อนคงเหลือไว้ให้เห็นเป็นบางส่วน สภาพพระยังสวยสมบูรณ์เป็นพระเก่าเก็บ ข้างตอกตัด เห็นพระกรรด้านซ้ายชัดเจน
จัดว่าเป็นพระที่น่าชมองค์หนึ่ง