วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560

วันนี้ขอพูดถึงพระสมเด็จพิมพ์เจดีย์แบบดั่งเดิม ซึ่งหลวงปู่คำได้บันทึกไว้ พระพิมพ์เจดีย์ที่นำมาให้ชมในวันนี้น่าจะเป็นต้นแบบของพิมพ์เจดีย์ต่อๆมา (เฉพาะรูปทรงนี้) ซี่งได้พัฒนามาอีกหลายแม่พิมพ์ ในขั้นต้นท่านทำไว้๓แบบ เป็นพิมพ์ใหญ่สองพิมพ์ แกะแม่พิมพ์โดยช่างบ้านช่างหล่อ และพิมพ์เล็ก๑พิมพ์ แกะแม่พิมพ์โดยช่างหมู่บ้านลานมะเกลือ ท่านทำไว้เมื่อปี พ.ศ.๒๓๙๓ (ขณะนั้นท่านครองสมณศักดิ์เป็นพระเทพกวีศรีวิสุทธินายก) เพื่อบรรจุไว้ที่วัดลครทำและทำอีกครั้งแจกที่วัดบางขุนพรหมนอกหรือวัดอินทรวิหารในปัจจุบัน หลวงปู่คำได้บันทึกไว้ประมาณนี้ แต่โดยส่วนตัวเชื่อว่าน่าจะทำมากกว่า๒ครั้งที่กล่าว เพราะเห็นว่าในกรุวัดสะตือก็พบพระพิมพ์นี้ แต่ผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดว่าเป็นแม่พิมพ์ชุดเดียวกันกับของวัดลครทำหรือไม่ ส่วนพิมพ์ทรงเจดีย์ที่เราเรียกกันในปัจจุบันนั้น มาตั้งกันภายหลัง แต่เดิมพระพิมพ์ทรงเจดีย์ที่เรียกในปัจจุบัน ยุคของท่านสมเด็จโตจะเรียก"พิมพ์พระประธาน"ตามบันทึกที่เรียกชื่อพระของหลวงปู่คำ จึงนำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อข้อมูลเหล่านี้จะได้ไม่เลือนหายไปกับกาลเวลา ส่วนเราคนปัจจุบันก็เรียกตามปัจจุบันที่สังคมส่วนรวมเข้าใจ ไม่เช่นนั้นจะสับสนเวลาสื่อสารกับผู้อื่นครับ