วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560

รูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์จอบใหญ่