วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่อกผาย