วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ราหูอมจันทร์ หลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม ราหูอมจันทร์ของท่าน ส่วนใหญ่จะแกะจากกะลาตาเดียว เป็นทรงรูปเสมา มีหูในตัวและไม่มีหู ในรูปเสมาแกะสลักเป็นรูปราหูอมจันทร์ บริเวณขอบโดยรอบ แกะป็นรูปพญานาค ส่วนลายที่ใต้ราหูนั้นจะแตกต่างกันไป ช่างแกะฝีมือประณีต ส่วนด้านหลังลงเหล็กจาร เป็นอักขระขอมลาว ที่อ่านได้คือ นะ๑๒ โม๒๑ ด้านล่างมีจารตัวพุทธ ใต้ตัวพุทธมีจาร ฤๅ หัวเข้า แต่ถ้าเป็นตัว ฤๅ หัวออกและมีจารใบพัดจะเป็นของหลวงพ่อปิ่นลูกศิษย์ของท่าน อักขระการจารของหลวงพ่อน้อย จะจารตามฤกษ์ในขณะที่เกิดสุริยคราสและ จันทรคราส แล้วท่านจะนำราหูไปปลุกเสกอีกครั้งก่อนที่จะแจกให้แก่ลูกศิษย์ ราหูอมจันทร์หลวงพ่อน้อยเชื่อกันว่า มีพุทธคุณทางด้านป้องกันคุณไสย เสนียดจัญไร และคงกระพันชาตรี มีเมตตามหานิยมในตัว นอกจากราหูที่สร้างจากกะลาตาเดียวแล้ว ยังพบราหูเนื้อเงินและเนื้องา ที่ลงไว้นี้เป็นเนื้องา สำหรับวัดศีรษะทองเป็นวัดเก่าแก่ของอำเภอนครชัยศรี พื้นที่โดยรอบเป็นชาวลาวเวียงจันทน์ที่อพยพมา ตั้งหลักแหล่งตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ เจ้าอาวาสรูปแรก คือ หลวงพ่อไตร เป็นชาวลาวเวียงจันทน์ ท่านเป็นผู้เริ่มสร้างราหูอมจันทร์ของวัดศีรษะทองเป็นรูปแรก