วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่สภาพใช้