วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม หลวงวิจารณ์เจียรนัย เป็นผู้แกะพิมพ์ถวาย พระองค์นี้เป็นพระเก่าเก็บ แทบไม่เคยผ่านการใช้ ลักษณะผิวมีความมันที่เกิดจาก การคลายตัวของน้ำมันตังอิ๊วที่ค่อยๆซึมระเหยออกมาสะสมทีละน้อย จนมีลักษณะคล้ายฟิล์มเคลือผิวพระบางๆอยู่ แต่เมื่อใดได้นำพระมาใช้เป็นประจำ ความมันบนผิวพระนั้นก็จะหายไป ซึ่งฟิล์มที่เคลือบผิวพระอยู่นี้สามารถบอกถึงความสมบูรณ์ของพระองค์นั้นได้