วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ (พระองค์นี้เนื้อเหนอะทั้งองค์)