วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ เนื้อผงใบลาน