วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่กรุวัดบางขุนพรหม