วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เกศบัวตูม (ฝากกรุ)